Palvelumuotoilu sosiaali- ja terveysalalla, 5 op - SZXX2012