Työhönpaluun ja työssä jatkamisen suunnittelu, 5 op - SZXX2027