Näyttöön perustuva toimintaterapia, 5 op - STTS2011