Elämäntapojen toiminnallinen tukeminen, 5 op - STTS2016