Näkökulmia hyvinvointiin ja hyvinvointivalmennukseen, 5 op - SZ00BB80