Hyvinvointivalmennus elintapamuutoksen tukemisessa, 2 op - SZ00BB81