Kuntoutuspalveluiden kehittäminen, 2 op - SZ00BC71