Kuntoutuksen tutkimus ja kehittäminen, 3 op - SZ00BC72