Laaja-alainen työote työllistymiseen ja työkykyyn, 5 op - SZ00BM10