Työhön paluun ja työssäjatkamisen suunnittelu, 5 op - SZ00BT64