Toimintakyky, osallisuus ja ohjaaminen, 5 op - SZXX2010