Kuntoutus- ja sosiaalialan robotiikka, 5 op - SZXX2020