Opiskelijan hyvinvointi ja elämäntaidot, 2 op - SZZZ1910