Kiinteistöjen energiankäyttö ja -laskenta, 5 op - TERV0600