Paperin ja Kartongin Tuotantoprosessit, 5 op - TERV3000