Teollisuusprosessien energiatehokkuus, 5 op - TERP0170