Prosessien perusteet ja materiaalit, 4 op - TERP0230