Ohjauksen orientaatioista potkua asiakas- ja palveluohjaukseen, 2 op - SZ00BS66