Monitoimijuus asiakas- ja palveluohjauksen palvelupolulla, 2 op - SZ00BS67