Vaikuttavuutta, laatua ja kustannustietoisuutta asiakas- ja palveluohjaukseen, 2 op - SZ00BS68