Hankintojen analysointi ja kehittäminen, 5 op - TLSM1550