Ainetta lisäävät valmistusmenetelmät, 3 op - TKKP0240