Soveltava matematiikka ja fysiikka, 5 op - TKXMF100