Mittaus- ja automaatiotekniikan perusteet, 5 op - TERP0141