ZZ Tuotantotekniikan projektityö 1, 5 op - TK00BA37