Pintamallinnus ja teollinen muotoilu, 3 op - TKSU0500