Hankintojen analysointi ja kehittäminen, 5 op - TLHH2500