Opinnäytetyön raportointi ja arviointi, AMK, 4 op - ZZ00BL93