Työmaatekniikat ja työturvallisuus, 5 op - TRRTS004