Sähkövoimatekniikan laboratoriotyöt, 5 op - TSASS310