Osaston henkilöstön ja myynnin johtaminen, 5 op - HTLR2020