Kaupan toimintaympäristö ja kilpailukeinot, 5 op - HTLR2010