Sujuvuutta opiskeluun, opiskelukirjoittaminen, 2 op - ZZEZ0220