Sujuvuutta opiskeluun, kielenhuollon kertaus, 1 op - ZZEZ0230