Kiinteistöjen käyttöönottotarkastukset, 2 op - TSAR0630