Terveysteknologian sovellusprojekti, 10 op - TTOW0510