Langattomien verkkojen suunnittelu ja toteutus, 5 op - TTTW0130