Langattoman tiedonsiirron perusteet, 5 op - TTTW0110