Tietoturvakontrollien suunnittelu ja toteutus, 8 op - TTKW0110