Tietoverkkojen palvelunlaadun toteutus, 7 op - TTTW0230