Kyberharjoituksen suunnittelu ja valmistelu, 10 op - TTKW0310