Sovellettu matematiikka: Kryptologia, 3 op - TTZM0360