Syventävä ammatillinen harjoittelu, 0 - 15 op - TTHA0120