Web-palvelun määrittely ja suunnittelu, 4 op - TTMS0600