Tietoverkkojen palvelunlaadun suunnittelu, 3 op - TTTW0220