Sovellettu matematiikka: Signaalinkäsittelyn perusteet, 3 op - TTZM0310