Sovellettu matematiikka: Optimointi ja verkkomallit, 3 op - TTZM0330