Johtaminen ja organisaatiokäyttäytyminen, 5 op - YHLYH400