Biotalouden tuotannolliset perusteet, 5 op - YLBM02100