Biotalouden menetelmät - paikkatieto, 5 op - YLBM02602